Tietopyynnöt

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen.

Mikä on tietopyyntö?

Tietopyynnöllä tarkoitetaan tiedustelua viranomaisaineistosta. Jokaisella on julkisuuslain mukaan oikeus pyytää viranomaisaineistoja. Viranomaisaineistolla voidaan tarkoittaa yksittäistä tietoa, tiettyjä tietoja sisältävää asiakirjaa tai laajempaa erimuotoista aineistoa. Kunnan velvollisuus luovuttaa viranomaisaineistoa koskee ainoastaan viranomaisen asiakirjoja, ei muita tietoja tai sähköpostiviestejä.

Lyhyt ja selkeästi yksilöity tietopyyntö helpottaa viranomaisen työtä ja nopeuttaa vastauksen antamista. Liitä tietopyyntöön vain olennaiset tiedot, jotta siitä käy nopeasti ilmi, mitä tietoja haetaan.

Ennen tietopyynnön lähettämistä:

  1. Onhan pyytämäsi tieto viranomaisen asiakirja?
  2. Koskeeko tietopyyntösi yleistä ja julkista asiakirjaa? Jos koskee, tietopyyntöön ei tarvitse liittää perusteluita, eikä sinun tarvitse esittää henkilöllisyyttäsi.
  3. Koskeeko tietopyyntösi henkilörekisteriä tai henkilötietoja? Henkilötietojen luovuttaminen edellyttää, että sinulla on oikeus tietoihin; varaudu ilmoittamaan henkilöllisyytesi ja tietojen käyttötarkoitus.

Huomioithan, että jos pyytämistäsi tiedoista ilmenee salassa pidettäviä tietoja, kuten tietoja terveys- tai sosiaalihuollon asiakkuudesta, tieto tai osa siitä luokitellaan salaiseksi niiltä osin, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta. Jos salassa pidettävä tietoaineisto ei ole eroteltavissa muusta aineistosta, aineistoa ei voida antaa.

Näin lähetät tietopyyntösi:

Lähetä tietopyyntösi kirjaamon sähköpostiosoitteeseen: tervolan.kunta@tervola.fi tai suoraan virkamiehelle tai työntekijälle, jolle asia asemansa vuoksi kuuluu. Jos et tiedä, kuka pyyntöösi vastaa, lähetä se kirjaamoon, sieltä tietopyyntö välitetään oikealle henkilölle.

Tietopyyntö on lähtökohtaisesti käsitellään viivytyksettä pyydetyn tiedon ollessa yksinkertainen ja helposti saatavilla. Monimutkaisten asioiden suhteen vastausaikaa on kaksi viikkoa ja erityisiä toimenpiteitä vaativien tai työmäärältään suurien pyyntöjen suhteen kuukausi.

Alla olevilla lomakkeilla rekisteröity voi toimittaa kuntaan rekisteritietojensa tarkastuspyynnön tai korjausvaatimuksen:


Jaa sivu eteenpäin