Tuet ja avustukset yhdistyksille

Ohjeet yhdistyksille kunnanhallituksen tai yleisjohdon myöntämien tukien ja avustuksien hakemiseen.

Kyläyhdistysten ja -toimikuntien vuosittaiset toiminta-avustukset (180 euroa/yhdistys) ovat haettavissa tänä vuonna 1.-30.4.2024.

Tietoa erilaisista yleisjohdon myöntämistä avustuksista

 • Kylien viihtyisyyttä lisäävien hankkeiden avustukset

  Vuonna 2024 avustushaku kylien viihtyisyyttä lisääviin hankkeisiin oli auki 23.4.2024  klo 15 asti.

  Kunnanhallitus myöntää vuosittain avustusta Tervolan kylien viihtyisyyttä lisääviin hankkeisiin. Kylien viihtyisyyttä lisäävien hankkeiden avustaminen on tarkoitettu kyläyhdistyksille j kylätoimikunnille haettaviksi.  Avustukset maksetaan yleisjohdon kylätoiminnan määrärahoista.

  Kylien viihtyisyyttä lisäävät hankkeet julistetaan haettaviksi vuosittain Tervola-lehdessä ja kunnan internetsivuilla. Asiasta tiedotetaan myös kunnan sosiaalisen median kanavissa. Hakuaika sijoittuu useimpina vuosina huhtikuulle. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

  Avustuksen myöntämisen perusteet

  Avustuksen myöntämiseksi yhdistyksen ei tarvitse olla rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa. 

  1. Avustettavasta kohteesta ei saa tulla kunnalle muita kustannuksia.
  2. Avustuksesta ei saa aiheutua kunnalle pysyvää velvoitetta kunnossapitoon tai avustamiseen.
  3. Avustushakemuksessa on oltava hyvät perustelut hankkeelle, erittelyt avustuskohteista ja niiden kustannusarviot.

  Kuinka avustusta haetaan
  Avustusta haetaan alta löytyvällä lomakkeella ajankohtana, joka ilmoitetaan erikseen kunnan tiedotuskanavissa. Yleensä hakuaika sijoittuu huhtikuulle. 

  Mistä saan tiedon avustuksen myöntämisestä
  Avustukset myönnetään kunnanhallituksen päätöksellä, useimpina vuosina toukokuussa. Yhdistykset saavat päätöksestä tiedoksiannon pöytäkirjaotteella lomakkeeseen täyttämäänsä sähköpostiosoitteeseen. Pöytäkirjaote lähetetään useimmiten kunnanhallituksen pöytäkirjan julkaisupäivänä, joka on kokouksen jälkeinen perjantai.

  Miten avustus maksetaan
  Avustus maksetaan kyläyhdistyksen tai kylätoimikunnan lomakkeessaan ilmoittamalle tilille jonkin aikaa päätöksen tiedoksiannon jälkeen.

  Mitä on tehtävä hankkeen toteuttamisen jälkeen
  Avustuksen saaneiden tulee antaa selvitys avustuksen käytöstä vuoden viimeiseen päivään mennessä. Selvityksen voi toimittaa alla olevalla Selvitys kylien viihtyisyyttä lisäävän avustuksen käytöstä -lomakkeella, tai vapaamuotoisesti sähköpostitse tervolan.kunta@tervola.fi -osoitteeseen.

 • Kyläyhdistysten ja -toimikuntien vuosittaiset toiminta-avustukset

  Tervolan kunta jakaa kylätoiminnan määrärahoista vuosittaista toiminta-avustusta kunnan alueella toiminnassa oleville kyläyhdistyksille ja kylätoimikunnille. Avustuksen tarkoituksena on tukea kyläyhdistysten ja -toimikuntien toimintaa.

  Avustus myönnetään hakemuksesta. Hakemuksen kautta halutaan varmentaa toimijoiden yhteystiedot ja tilitiedot sekä se, että kyläyhdistys tai -toimikunta on aktiivisesti toimiva. Avustuksen saajilta edellytetään myös rekisteröitymistä Lähellä.fi – verkkosivustolle, jonne yhdistyksen tai toimikunnan on päivitettävä yhteystietonsa vuosittain.

  Avustuksen hakuaika on vuosittain helmikuun aikana. Avustuksen hakuaika vuonna 2024 on 1.4.-30.4.2024, koska kunnanhallituksen päätös asiasta tehtiin vasta 25.3.2024 (§71).

  Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee hallintojohtaja viranhaltijapäätöksellä. Myönnettävä avustus on 180€/kyläyhdistys/toimikunta.

  Hakemus löytyy tämän sivun kohdasta ”Linkit avustuksia koskeviin lomakkeisiin”

 • Muut kunnanhallituksen myöntämät avustukset

  Tervolan kunnanhallitukselle osoitetut avustushakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi.

  Postitse toimitettavat hakemukset voi toimittaa osoitteeseen:
  Kunnanhallitus
  Tervolan kunta
  Keskustie 81
  95300 Tervola

  Avustushakemuksessa pyydetään ilmoittamaan sähköposti tai postiosoite, johon päätöksen avustuksen myöntämisestä voi toimittaa sekä yhdistyksen tilinumero, johon mahdollisesti myönnettävä avustus voidaan maksaa.

Linkit avustuksia koskeviin lomakkeisiin

Lisätietoa kunnanhallituksen myöntämistä avustuksista

Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin