Strategia

Tutustu täällä siihen, mikä on strategia, kuinka sillä johdetaan Tervolan kunnan toimintaa ja millainen se on vuosille 2022-2030!

Mikä on strategia ja kuinka sillä johdetaan toimintaa?

Strategia on valtuuston pitkän aikavälin suunnittelun ja johtamisen väline. Se ohjaa kunnan ja kuntakonsernin päätöksentekoa. Strategiassa rajattaan, mikä on kunnan toiminta-ajatus ja mitkä arvot ohjaavat toimintaa suunnittelukaudella. Osastot (eli hallintokunnat) laativat strategian pohjalta ehdotukset toiminnan tavoitteiksi, joista kunnanvaltuusto päättää talousarviossa ja -suunnitelmassa. Tavoitteiden on oltava mitattavia ja yhteydessä strategian linjauksiin. Tavoitteiden saavuttamista seurataan kunnan tilinpäätöksessä.

Tervolan kuntastrategia 2022-2030

 


Jaa sivu eteenpäin