Talousarviot ja tilinpäätökset

Tervolan kunnan talousarviot ja -suunnitelmat sekä tilinpäätökset. Lisäksi löydät tältä sivulta arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

 • Talousarvio- ja suunnitelma

  Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

  Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

  Vuosittaiset talousarviot katsottavissa oheisten linkkien kautta:

 • Tilinpäätös

  Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

  Tilinpäätökseen kuuluvat tasetuloslaskelmarahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

  Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta.

  Viimeisin tilinpäätös on katsottavissa oheisen linkin kautta:

 • Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus

  Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen mukaisella tavalla. Arviointityö kootaan vuosittain arviointikertomukseen.

  Tilintarkastuskertomuksessa annetaan lausunto siitä, antaako kunnan tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, täyttyvätkö tilinpäätöksen lakisääteiset vaatimukset, onko toimintakertomus laadittu sovellettavien säännösten mukaisesti ja ovatko tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot yhdenmukaisia.

  Viimeisimmät arviointi- ja tilintarkastuskertomukset katsottavissa oheisten linkkien kautta:


Jaa sivu eteenpäin