Vaikuttamistoimielimet

Tällä sivulla kerrotaan Tervolan kunnan vaikuttamistoimielimistä, jotka ovat nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Tervola-neuvosto.

Vaikuttamistoimielinten asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan KTwebissä:

Linkki KTwebiin:

KTweb

Vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt löydät Kunnalliset säännöt -sivulta.

Linkki Kunnalliset säännöt sivulle:

Kunnalliset säännöt

 • Nuorisovaltuusto

  Nuorisovaltuuston (NUVA) toiminnan tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Tervolassa. Toiminta kannustaa ja opastaa nuoria vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

  Nuorisovaltuutetut ovat kylätoimikuntien alueeltaan nimeämiä 13-18 -vuotiaita nuoria. Ideoita, ajatuksia, toiveita nuorisovaltuustolle voit lähettää myös osoitteeseen nuorisovaltuusto[at]tervola.fi.

  Nuorisovaltuuston löydät myös Instagramista. Linkki: Instagram

  Nuorisovaltuusto 2023 – 2025

  Sini Ranta, puheenjohtaja

  Aatu Pesonen, varapuheenjohtaja

  Enna Kupari, jäsen

  Emmi Kurth, jäsen

  Otso Oja, jäsen

  Aino Peura, jäsen

  Ella Rajala, jäsen

  Sami Tepsa, jäsen

   

  Emma Hietanen, varajäsen

  Vilma Vaara, varajäsen

   

   

  Nuorisovaltuuston sihteeri

  Sivistysosaston nuoriso-ohjaaja Satu Karvonen

 • Vanhus- ja vammaisneuvosto

  Vanhus- ja vammaisneuvosto (VVNE) on kunnan eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivien tahojen puolueeton yhteistyöelin.

  Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukset vuonna 2023:

   

  Vanhus- ja vammaisneuvosto 2023 – 2025

  Eeva Hiltunen, puheenjohtaja
  Eläkeliiton Tervolan yhdistys ry

  Hilkka Ollikkala
  Eläkeläiset ry

  Juhani Rantamölö
  Länsi-Pohjan omaishoitajat ry

  Elina Volotinen
  Tervolan seurakunta

  Raimo Puikko
  Kunnanhallituksen edustaja

  Asiantuntijat

  Kunnan asiantuntijajäsenet:

  Mika Simoska
  kunnanjohtaja

  Sauli Jalasmäki
  rakennusinsinööri

  Kati Pyhtilä
  kirjastotoimenjohtaja

  Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri

  Tuija Tauriainen
  hallinto-osaston toimistosihteeri

  Jos sinulla on asia, jonka toivoisit käsiteltävän vanhus- ja vammaisneuvostossa, otathan yhteyttä neuvoston sihteeriin.

 • Tervola-neuvosto

  Tervola-neuvosto on Tervolan kunnan sidosryhmien uusi yhteistyöfoorumi. Neuvoston tehtäviin kuuluu mm. aloitteiden ja esitysten tekeminen kunnan viranomaisille sekä kuntastrategian laadintaan osallistuminen.

  Neuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja sama kuin kunnanhallituksella.

  Neuvostossa on 9-15 edustajaa. Kunnanhallitus nimeää neuvoston edustajat, joita pyydetään maaseutu-, yrittäjä ja muilta asianomaisilta järjestöiltä sekä seurakunnalta. Kunnanhallitus voi täydentää neuvostoa myös muilla halukkailla osallistujilla.

  Tervola-neuvosto 2023 – 2025

  Tiedot päivitetään kunnanhallituksen päätöksen jälkeen.

  Pertti Keränen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
  Riikka Oinas, kunnan edustaja (varalla Hanna-Leena Kaasila)
  Mika Simoska, kunnanjohtaja
  Tanja Häyrynen, maaseutupäällikkö
  Matti Alatalo, elinkeinokoordinaattori
  Jyrki Törmänen, Tervolan seurakunta (varalla Jukka Köngäs)
  Kati Pyhtilä, Lapinniemen kylätoimikunta
  Pia Palokangas

  Tervola-neuvoston sihteerinä toimii viestintäsuunnittelija Jenni Hiukka

  Tervola-neuvoston pöytäkirjat

  Vuosi 2024

  Vuosi 2023

  Vuosi 2022


Jaa sivu eteenpäin