Vaikuttamistoimielimet

Tällä sivulla kerrotaan Tervolan kunnan vaikuttamistoimielimistä, jotka ovat nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Tervola-neuvosto.

Vaikuttamistoimielinten asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan KTwebissä:

Linkki KTwebiin:

KTweb

Vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt löydät Kunnalliset säännöt -sivulta.

Linkki Kunnalliset säännöt sivulle:

Kunnalliset säännöt

 • Nuorisovaltuusto

  Nuorisovaltuuston (NUVA) toiminnan tarkoituksena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Tervolassa. Toiminta kannustaa ja opastaa nuoria vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

  Nuorisovaltuutetut ovat kylätoimikuntien alueeltaan nimeämiä 13-19 -vuotiaita nuoria. Ideoita, ajatuksia, toiveita nuorisovaltuustolle voit lähettää myös osoitteeseen nuorisovaltuusto[at]tervola.fi.

  Nuorisovaltuuston löydät myös Instagramista. Linkki: Instagram

  Nuorisovaltuusto 2021 – 2023

  Tepsa Aapo, puheenjohtaja
  Hedman Emma, varapuheenjohtaja
  Huhtamella Milla, jäsen
  Kangasmaa Artturi, jäsen
  Kauppi Ninni, jäsen
  Oinas Lauri, jäsen
  Rathjens Mikael, jäsen
  Rautio Josefiina, jäsen
  Vartio Niilo, jäsen
  Ylimartimo Valtteri, jäsen
  Hanhisuanto Paulus, varajäsen
  Pullola Pyry, varajäsen

  Nuorisovaltuuston sihteeri

  Sivistysosaston nuoriso-ohjaaja Satu Karvonen

 • Vanhus- ja vammaisneuvosto

  Vanhus- ja vammaisneuvosto (VVNE) on kunnan eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivien tahojen puolueeton yhteistyöelin.

  Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukset vuonna 2023:

  23.5.
  22.8.
  31.10.

  Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021 – 2023

  Eeva Hiltunen
  Eläkeliiton Tervolan yhdistys ry

  Hilkka Ollikkala
  Eläkeläiset ry

  Marjo-Riitta Ruokamo
  Länsi-Pohjan omaishoitajat ry

  Elina Volotinen
  Tervolan seurakunta

  Riikka Oinas
  Kunnanhallituksen edustaja (sosiaali- ja terveyslautakunnassa)

  Asiantuntijat

  Kunnan asiantuntijajäsenet:

  Mika Simoska
  kunnanjohtaja

  Sauli Jalasmäki
  rakennusinsinööri

  Peppi Nyholm
  vapaa-aikaohjaaja

  Raisa Viik
  vanhuspalveluiden johtaja

  Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri

  Tuija Tauriainen
  hallinto-osaston toimistosihteeri

  Jos sinulla on asia, jonka toivoisit käsiteltävän vanhus- ja vammaisneuvostossa, otathan yhteyttä neuvoston sihteeriin.

 • Tervola-neuvosto

  Tervola-neuvosto on Tervolan kunnan sidosryhmien uusi yhteistyöfoorumi. Neuvoston tehtäviin kuuluu mm. aloitteiden ja esitysten tekeminen kunnan viranomaisille sekä kuntastrategian laadintaan osallistuminen.

  Neuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja sama kuin kunnanhallituksella.

  Neuvostossa on 9-15 edustajaa. Kunnanhallitus nimeää neuvoston edustajat, joita pyydetään maaseutu-, yrittäjä ja muilta asianomaisilta järjestöiltä sekä seurakunnalta. Kunnanhallitus voi täydentää neuvostoa myös muilla halukkailla osallistujilla.

  Tervola-neuvosto 2021 – 2023

  • Mika Simoska
  • Tanja Häyrynen
  • Matti Alatalo
  • Pertti Keränen
  • Tommi Juntikka (pj.)
  • Markku Jurmu (vpj.)
  • Heikki Holma
  • Kati Pyhtilä
  • Tuija Tauriainen
  • Erkki Löf
  • Arja Heikkinen
  • Pia Palokangas
  • Heidi Ylimikkotervo
  • Sihteerinä toimii viestintäsuunnittelija

  Tervola-neuvoston pöytäkirjat

  Vuosi 2023

  Vuosi 2022


Jaa sivu eteenpäin