Kunnanhallitus

Tietoa kunnanhallituksesta ja hallituksen kokousaikataulusta.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallituksen tulosalueita ovat yleisjohto, henkilöstö, elinkeinojen kehittäminen ja julkinen liikenne. Kunnanhallituksessa on viisi jäsentä, joista vähintään kolme valitaan kunnanvaltuuston jäsenistä. Varapuheenjohtajia on yksi.

Kunnanhallitus valitaan kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa ja päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen jäsenten yhteystiedot:

Yhteystiedot

 • Kokousaikataulu

  Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin. Vuodessa kunnanhallituksella on kokouksia noin 15-20 kappaletta. Kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja pidetään nähtävillä julkiselta osaltaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavasta perjantaista lähtien. Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

  Kokoukset alkavat klo 16.

  17.1.
  7.2.
  28.2.
  28.3.
  31.3. (tilinpäätös)
  25.4.
  16.5.
  6.6.
  27.6.
  15.8.
  29.8.
  12.9.
  19.9. (siirretty pidettäväksi 12.9.)
  3.10.
  24.10.
  14.11.
  28.11.
  14.12. keskiviikko


Jaa sivu eteenpäin