Kunnanvaltuusto

Tietoa Tervolan kunnanvaltuustosta ja valtuuston kokousaikataulu.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet (valtuutetut ja varavaltuutetut) valitaan kuntavaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Tervolan kunnanvaltuustossa on 17 valtuutettua. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuusto vastaa kuntaorganisaation toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kunnan johtaminen perustuu valtuuston päätöksiin, joista tärkeimmät ovat: hallintosääntö, kuntastrategia, taloussuunnitelma ja talousarvio.

 

Kunnanvaltuuston jäsenten yhteystiedot:

Yhteystiedot

 • Kokousaikataulu

  Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin.  Vuodessa kunnanvaltuustolla on kokouksia noin kuusi kappaletta. Kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana keskiviikkona ja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa samaisesta päivästä alkaen. Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen.

  Kokoukset

  17.2. klo 17
  7.4. klo 16
  5.5. klo 17 PERUTTU
  16.6. klo 17 (tilinpäätös)
  22.9. klo 17 (siirrettiin 8.9. ->22.9.)
  3.11. klo 17 (veroprosentit)
  8.12. klo 16 (talousarvio)

  Valtuustoseminaarit/ -iltakoulut:
  3.2. (kuntastrategia)
  7.4. (kuntastrategia)
  19.5. (tilinpäätös, seuraavan taloussuunnittelukauden tavoiteasettelu)
  1.9.
  27.10. (talousarvioesitykset sekä veroprosentit)
  24.11. (kunnanjohtajan esitys talousarvioksi)


Jaa sivu eteenpäin