Vitsakankaan tuulivoimaa koskeva osayleiskaava

Hankkeesta vastaava Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tervolan kunnan alueelle Vitsakankaalle. Hankealue sijaitsee Tervolan kunnan etelärajalla, noin 6 kilometriä Tervolan keskustasta etelään.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa 17 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleisötilaisuudet:

Hankkeesta on pidetty ti 15.11.2022  klo 18.00 –20.00 yleisötilaisuus, jossa on esitelty OAS ja YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81).

Lisätietoa hankkeesta (Lapin ELY-keskus)

Vireilletulo:

Lisätietoja hankkeesta antavat:

TERVOLAN KUNTA:  

Kunnanjohtaja
Mika Simoska
040 506 2928
mika.simoska@tervola.fi  

 

Tekninen johtaja
Janne Pekkarinen
0400 466 705
janne.pekkarinen@tervola.fi

 

HANKEVASTAAVA: 

Myrsky Energia Oy
Olli Kiviniemi
040 765 524
olli@myrsky.fi

KAAVAKONSULTTI: 

Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Tuomas Seppänen
0400 575 517

tuomas.seppanen@bm-ark.fi


Jaa sivu eteenpäin