Kuoringin tuulivoimaa koskeva osayleiskaava

Tervolan kunnanhallitus on käynnistänyt 10.5.2021 (KH § 163) Kuoringin alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Myrsky Energia Oy:n kaavoitusaloitteesta.

Hanke sijoittuu Tervolan kunnan alueelle, noin 8 kilometriä Tervolan kuntakeskuksesta lounaaseen. Tervolan kunnan kaava-alueen pinta-ala on noin 2200 hehtaaria. Hanke ulottuu myös Tornion kaupungin alueelle, minkä vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset yleiskaavat sekä Tornion Vinsanmaan että Tervolan Kuoringin alueille.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Tervolan kuntaan noin 17 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja tarvittavien sähköasemien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleisötilaisuudet

Hankkeesta on järjestetty 22.11.2022 klo 17.30–20.00 Tervolan kunnan, Tornion kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen yhteinen yleisötilaisuus, jossa on esitelty Kuorinki-Vinsanmaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA).

Hankkeessa järjestetään Tornion kaupungin, Tervolan kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteiset yleisötilaisuudet, jossa esitellään Kuorinki-Vinsanmaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) sekä osayleiskaavaluonnokset. Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua:

· 12.6.2024 klo. 18.00–20.00 Tervolan kunnantalolla, osoitteessa Keskustie 81 sekä etäyhteydellä Tornion kaupungintalolla, osoitteessa Suensaarenkatu 4

·  13.6.2024 klo. 18.00–20.00 Arpelan koululla, osoitteessa Arpelantie 200.

Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo. 17.30 alkaen ja Myrsky Energia Oy:n edustajat tavattavissa klo. 16 alkaen. Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat ELY-keskuksen ko. hanketta koskevalle internetsivulle.

Linkki Lapin ELY-keskuksen sivuille

Vireilletulo:

Valmisteluvaihe (luonnosvaihe):

Lisätietoa hankkeesta antavat:

TERVOLAN KUNTA:
Kunnanjohtaja Mika Simoska
puh. 040 506 2928
mika.simoska@tervola.fi 
 
Tekninen johtaja Janne Pekkarinen
puh. 0400 466 705
janne.pekkarinen@tervola.fi

KAAVAKONSULTTI:

Sanna Matkaselkä
Sitowise Oy
puh. 044 427 9931
sanna.matkaselka@sitowise.com

 

Timo Huhtinen
Sitowise Oy
puh. 040 542 5291
timo.huhtinen@sitowise.com

HANKEVASTAAVA:

Olli Kiviniemi
Myrsky Energia Oy
puh. 040 765 5224
olli@myrsky.fi


Jaa sivu eteenpäin